Spiediena/plūsmas regulatori

Lai sasniegtu optimālus darba apstākļus apkurei ir ļoti svarīgi, ka šī sistēma ir hidrauliski balstīts .

Diferenciālā spiediena kontroles sistēmu , hidrauliskais līdzsvars ir garantēta . Tas samazinās siltuma zudumus un plūsmas sistēmu , uzlabojot veiktspēju un nodrošinot sūkņa karstā ūdens un apkures padevi visiem lietotājiem .

Plūsmas un diferenciālās spiediena regulatori ir komponenti , kas nodrošina līdzsvarotu siltuma sadali .


Skatīt vairāk Skatīt mazāk

Diferenciālā spiediena regulators un plūsmas regul

Autonomie diferenciālā spiediena regulatori un plūsmas regulatori/ierobežotāji primāri paredzēti lietošanai centrālapkures sistēmās. Regulatori aizveras, kad pieaug diferenciālais spiediens vai kad tiek pārsniegta maksimālā caurplūde.  Diferenciālā spiediena regulators un plūsmas ierobežotājsRegulatora darbības princips: augsts plūsmas virzienam pretējs spiediens tiek novadīts diafragmas apakšējā daļā (augstspiediena pieslēgumiem). Cauri kanālam regulatorā darba vielas spiediens tiek novadīts no vārsta uz diafragmas augšējo daļu. Līdz ar to elastības spēks iedarbojas uz diafragmas augšējo daļu (zema spiediena pieslēgumam), nosakot efektīvo diferenciālo spiedienu. Plūsmas ierobežojums tiek panākts, ar vārstu regulējot caurplūdi, kas rada pretestību spiediena regulatora vadības cilpā. Diferenciālā spiediena regulators un plūsmas regulatorsRegulatora darbības princips: regulators ir aprīkots ar vienu vadības diafragmu plūsmas vadībai (noslēdz vārsta korpusu) un vadības diafragmu diferenciālā spiediena vadībai ārpus vārsta korpusa.   Atpakaļgaitas vadā uzstādāmā versija: spiediens pirms elementa tiek novadīts uz diferenciālā spiediena diafragmas augsta spiediena pusi, un zemā spiediena vads tiek pieslēgts ievadam vārsta korpusā.  Plūsmas vadības diafragmai augsts spiediens tiek pievadīts caur ievadu vārsta korpusā, un zems spiediens tiek novadīts pa kanālu regulatorā. Plūsmas vadības diafragmas atspere, kas nodrošina darba spiedienu, ļauj precīzi noregulēt droselēšanas caurplūdi.  Turpgaitā uzstādāmā versija: spiediens pirms elementa pa ārējo savienojumu tiek novadīts uz spiediena regulēšanas diafragmas augsta spiediena pusi, un plūsmas regulatora zemais spiediens tiek pa regulatora kanālu novadīts uz zema spiediena pusi. Elastības spēks nosaka caurplūdes darba spiedienu, nodrošinot precīzu plūsmas regulēšanu.Vārsta izejas spiediens tiek pievadīts diferenciālā spiediena diafragmas augsta spiediena savienojumam, un spiediens pēc elementa caur ārējo savienojumu tiek pievadīts diferenciālā spiediena diafragmas zema spiediena pusei.    * Produktiem temperatūrām no 200 līdz 350° C, lai tie darbotos pareizi, nepieciešami speciāli piederumi; skatīt datu lapas.
Produktu klāsts

Esiet sabiedrisks Piedalieties

Vēlaties socializēties ar mums?

Iepazīstiet mūs un iesaistieties sarunās